DR Danijela Danić

Ginekolog sa bogatim iskustvom u zbrinjavanju studentske populacije i primeni lasera i radiofrekventnog noža i određivanju personalizovane kontracepcije

 

Usluge:

 

Ginekološki pregled
Kolposkopija
Papanikolau test
Ginekološki ultrazvučni pregled
Kontrola i praćenje trudnoće
Ginekološki kolor dopler
Uklanjanje kondiloma
Ginekološka biopsija
Kardiotokografija

DR Dragoslava Lazić

Ginekolog sa bogatim iskustvom u primeni 3D/4D ultrazvuka, lasera i radiofrekventnog noža i određivanju personalizovane kontracepcije, vođenja trudnoće i patologije trudnoće.

 

Usluge:

 

Ginekološki pregled
Kolposkopija
Papanikolau test
Ginekološki ultrazvučni pregled
Kontrola i praćenje trudnoće
Ginekološki kolor dopler
Uklanjanje kondiloma
Ginekološka biopsija
Kardiotokografija