Magnetna rezonanca – Do precizne dijagnoze

 

Magnetnom rezonancom se precizno može utvrditi šta se dešava u čovekovom telu, bez obzira da li je u pitanju glava, rame, vrat, kičma, ruka, noga, trbuh. Statistika u našoj zemlji pokazuje da prosečan čovek kod lekara dođe tek kada je bolest već daleko odmakla, što je loša praksa koju treba menjati.

Prof. Dr Ivan Stefanović neurohirurg Bolnice „Magna Plus“ odgovara na pitanja da li je štetna i koliko puta je dozvoljeno ponavljati je.

 

Šta je magnetna rezonanca?

Magnetna rezonanca spada u jedan od najsavremenijih aparata koji radi po principu pobuđenja oscilacija u jezgrima atoma vodonika. Nema nikakve veze sa radioaktivnim ili bilo kojim drugim zračenjima. Uopšte nije štetna i može se ponavljati i u dijagnostičke svrhe i kasnije u praćenju terapije. Broj magnetnih rezonanci koji će se činiti u toku jedne godine  zavisi od dijagnoze koja želi da se prati, odnosno bolesti koja treba da se prati. Dakle, magnet nije štetan.

 

Kojim pacijentima se preporučuje magnet više puta godišnje?

Ukoliko neko  ima uznapredovalo maligno oboljenje, tumor dojke, prostate, pluća, takav pacijent  mora nekoliko  puta godišnje da se kontroliše.

 

Kada glavobolje nisu bezazlene?

Glavobolje su uglavnom bezazlene, izazvane stresom, ili nekim spoljašnjim faktorom. Ponekad mogu biti alarm da treba posetiti lekara i obaviti pregled, odnosno uraditi magnetnu rezonancu glave. Kao primer navešćemo moždanu aneurizmu.

– Aneurizma treba da bude prepoznata pre nego što pukne, jer je poznata surova statistika, pa čak i oni koji prežive uglavnom završavaju sa posledicama. Ukoliko imate jake i česte glavobolje, vrtoglavice ili bilo koji drugi problem, rezonanca će otkloniti svaku sumnju.