Generali, Uniqa, Triglav i Wiener omogućuju dijagnostiku u Magni Plus

1. Bolovi u vratnoj, grudnoj ili slabinskoj kičmi

2. Bolovi u zglobovima (ramenom, lakatnom, kuku , kolenu I dr.)

3. Neuralgije ( trigeminusa, ishiadicusa I dr.)

4. Glavobolje

5. Menstrualni bolovi kod žena

6. Povrede koštano-ligamentarno-mišićnog sistema za kretanje

9. Bolovi iz unutrašnjih organa