TENS: Oslobodite se bola bez tableta, injekcija i operacija TENS: Oslobodite se bola bez tableta, injekcija i operacija

Eksperti Bolnice Magna Plus programiraju i personalizuju TENS strategiju za Vas, a terapiju sprovodite u Vašoj svakodnevici.

Transkutana električna nervna stimulacija (TENS) je neinvazivna metoda za lečenje različitih bolova:

1. Bolovi u vratnoj, grudnoj ili slabinskoj kičmi

2. Bolovi u zglobovima (ramenom, lakatnom, kuku , kolenu I dr.)

3. Neuralgije ( trigeminusa, ishiadicusa I dr.)

4. Glavobolje

5. Menstrualni bolovi kod žena

6. Povrede koštano-ligamentarno-mišićnog sistema za kretanje

7. Bol u nogama ili rukama zbog loše cirkulacije

8. Bolovi u nogama izazvani šećernom bolešću

9. Bolovi iz unutrašnjih organa